KVL:1993/252

Antopäivä
20.9.1993
Diaarinumero
6445/11/98/93
elinkeinotulon veronalaisuus, elinkeinoyhtymän ja sen osakkaan verotus, elinkeinoyhtymän saama osinkotulo, osakeyhtiöltä saatu osinko, elinkeinotoimintaan kuuluva nettovarallisuus, elinkeinotoimintaan kuuluva osinkotulo, pääomatulo-osuus

S:2.03.01.02

S:2.03.03.12

S:2.04.04.03.02

A oli vastuunalaisena yhtiömiehenä puutarha- ja maataloustuotteiden kauppaa ja maahantuontia harjoittavassa X Ky:ssä, joka omisti 95 % leikkokukkien tuotantoa ja markkinointia harjoittavan Z Oy:n osakkeista. Osakkeita oli pidettävä kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan varallisuuteen kuuluvina. Osakeyhtiö jakoi osinkoa. A:n tulona verotettava osuus osingosta ja siihen liittyvästä yhtiöveron hyvityksestä katsottiin A:n pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi A:n osuudelle X Ky:n nettovarallisuudesta laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_16_3_mom
TVL_32_§
TVL_40_§_1_mom
TVL_40_§_3_mom
TVL_41_§
TVL_42_§
TVL_149_§
ElinkVL_12_§
EI MUUTOSTA KHO 16.5.94 T 2120 ATK-B