KVL:1993/257

Antopäivä
23.9.1993
Diaarinumero
5673/11/98/93
pääomatulo, maa-aineksista saatu tulo, kivilouhoksen hankintameno, substanssipoisto

S:2.03.01.02

S:2.06.05.02.05

Maanviljelijä A aikoi vuokrata vuodesta 1977 lähtien omistamaltaan tilalta maa-alueen kiviaineksen louhimista varten tai myydä louhitun kiviaineen. A ei itse aikonut ryhtyä louhimaan kiviainesta. Tilalta ei ollut aikaisemmin louhittu maa-ainesta. A:n saamaa tuloa pidettiin TVL 32 §:ssä tarkoitettuna maa-aineksesta saatavana tulona. Maa-aineksen hankintameno oli poistettava TVL 114 §:n 2 momentin mukaan tehtävin substanssipoistoin. Kun tila oli omistettu vuodesta 1977 lähtien, substanssipoiston suuruutta laskettaessa maa- ainesalueen vähennyskelpoinen hankintameno määräytyi sen arvon mukaan, mikä sillä oli vuokraus- tai myyntitoimintaa aloitettaessa.
Verovuosi 1993 ja verovuosi 1994.

TVL_32_§
TVL_114_§_2_mom
MaatVL_3_§_3_mom
KUMOTTU KHO 27.6.94 T 3007 ATK-B