KVL:1994/38

Antopäivä
14.2.1994
Diaarinumero
13101/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, ansiotulo, etu oikeudesta merkitä työnantajayhtiön osakkeita, johdolle suunnattu optiolaina, edun realisoitumishetki

S:2.03.01.01

S:2.03.03.01.03.04

X Oy:ssä toteutettiin samanaikaisesti nimetylle yritysjohdolle suunnattu optiolaina ja koko muuta henkilökuntaa koskeva henkilöstöanti. Optiolainan merkintäaika oli 1.4.1994. Laina-aika oli 1.4.1994 - 1.4.1999. Velkakirjan nimellisarvo oli 1 000 mk. Kukin velkakirja sisälsi 100 optiotodistusta, joilla kullakin sen haltija sai 1.4.1995 - 1.4.1999 merkitä yhden X Oy:n 10 markan nimellisarvoisen osakkeen pankin suorittaman arvonmäärityksen mukaiseen 272 markan hintaan. Henkilöstöannissa merkittävien osakkeiden arvo oli määrätty samaksi kuin optiolainassakin. X Oy:n osakkeella ei ollut julkista noteerausta. Jos X Oy:n johtaja A merkitsi X Oy:n optiolainaa, A:n veronalaista ansiotuloa oli osakkeen käyvän arvon ja optiotodistuksen perusteella merkityn X Oy:n osakkeen merkintähinnan välinen erotus merkintähetkellä.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_66_§_3_mom
LAINVOIMAINEN