KVL:1994/71

Antopäivä
7.3.1994
Diaarinumero
14484/11/98/93
pääomatulosta tehtävät vähennykset, vastuudebentuurilaina, lainan kurssilisäys, lainan arvonnousu, lainan hankintameno, jälkimarkkinahyvitys

S:2.03.03.18

S:2.03.03.18.04

S:2.08.02.10

S:2.08.02.11

Verovelvollinen ei saanut tulonhankkimismenona vähentää joukkovelkakirjalainan velkakirjasta maksamaansa velkakirjan arvonnousua. Velkakirjasta maksamansa ostohinnan, maksamallaan jälkimarkkinahyvityksellä vähennettynä, verovelvollinen sai vähentää velkakirjan hankintamenona velkakirjan luovutuksen yhteydessä.
Verovuosi_1994.

TVL_45_§_1_mom
TVL_46_§_1_mom
TVL_54_§
TVL_54_a_§
LAINVOIMAINEN