KVL:1993/198

Antopäivä
9.8.1993
Diaarinumero
6264/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, tulon veronalaisuus, yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 15 a §:n mukainen hyvitys

S:2.03.03.01

S:2.03.03.08

S:2.03.03.09.03

Alioikeus oli velvoittanut työnantajan X Oy:n suorittamaan palkanlaskija A:lle yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 15 a §:n tarkoittamana hyvityksenä 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Hyvitys oli tuomittu, kun X Oy oli laiminlyönyt noudattaa puheena olevan lain mukaista neuvottelumenettelyä päättäessään A:n työsuhteen. Alioikeus oli todennut työsopimuksen irtisanomisen sinänsä olleen lainmukaisen. A:lle hyvityksenä maksettua korvausta oli pidettävä sellaisena työsuhteesta johtuvana korvauksena, joka katsotaan saadun veronalaisen tulon sijaan. Näin ollen hyvitys katsottiin A:n veronalaiseksi ansiotuloksi.
Verovuosi_1993.
Äänestys 8-1.

TVL_29_§_1_mom
TVL_61_§_2_mom
TVL_78_§
EI MUUTOSTA KHO 11.3.94 T 859 ATK-B