KVL:1993/267

Antopäivä
4.10.1993
Diaarinumero
8249/11/98/93
kehitysalueiden verohuojennukset, vapaa poisto-oikeus, tehdasrakennuksen vuokraus

S:2.11.12.06

A Oy oli vuonna 1984 perustanut kehitysalueelle uuden tuotantolaitoksen ja ottanut tällöin käyttöönsä teollisuusrakennuksen. A Oy oli vuonna 1991 fuusioitu B Oy:öön, minkä jälkeen B Oy oli jatkanut tuotantotoiminnan harjoittamista teollisuusrakennuksessa. A Oy ja B Oy eivät olleet pystyneet käyttämään hyväkseen kehitysalueiden veronhuojennuksia tuotantotoiminnan kannattamattomuuden vuoksi. B Oy oli 1.1.1993 luovuttanut tuotantotoiminnan ja valmistuksessa tarvittavat koneet C Oy:lle sekä vuokrannut teollisuusrakennuksen C Oy:lle, joka oli jatkanut teollisuusrakennuksessa tuotantotoimintaa. Kun B Oy oli vuokrannut teollisuusrakennuksen, joka tosin oli ollut B Oy:n omassakin tuotantokäytössä, ulkopuoliselle C Oy:lle, tehdasrakennuksen ei ollut katsottava olevan B Oy:n tuotantolaitoksen käyttöomaisuutta siten kuin kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa (290/82) tarkoitetaan. Täten B Oy:llä ei ollut oikeutta tehdä teollisuusrakennuksen hankintamenosta mainitun lain 2 §:n 1 momentin mukaisia poistoja.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994. Äänestys 6-2.

L_kehitysalueiden_veronhuojennuksista_(290/82)_2_§_1_mom
L_kehitysalueiden_veronhuojennuksista_(290/82)_5_§_1_mom
LAINVOIMAINEN