KVL:1993/271

Antopäivä
11.10.1993
Diaarinumero
6972/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, uusi yhtiö, fuusio ensimmäisellä tilikaudella

S:2.03.01.02

S:2.03.03.15

S:2.03.03.15.01

Tukkukauppaa harjoittava A Oy oli perustettu 30.9.1991 ja sen ensimmäinen tilikausi oli ollut 1.1.1991 - 30.4.1993. A Oy oli 7.11.1991 ostanut tukkukauppaa harjoittaneen B Oy:n koko osakekannan. B Oy oli fuusioitu A Oy:öön ja fuusio oli merkitty kaupparekisteriin 30.6.1992. A Oy:tä pidettiin uutena yhtiönä, jota ei ollut perustettu ennestään olemassa olleen yhteisön toiminnan jatkamista varten ja joka jakoi osinkoa ensimmäiseltä tilikaudeltaan. A Oy:n osakas X:n, joka oli ollut myös B Oy:n osakas, A Oy:n 30.4.1993 päättyneeltä tilikaudelta vuonna 1993 saama osinko ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys katsottiin X:n pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi X:n omistamien A Oy:n osakkeiden nimellisarvolle laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa.
Verovuosi_1993. Äänestys 7-1.

TVL_32_§
TVL_42_§_1_mom
TVL_42_§_2_mom
VarallisuusveroL_27_§_1_mom
VarallisuusveroL_27_§_2_mom
LOAVMp(1554/92)_11_§
LOAVMp(1554/92)_16_§
LAINVOIMAINEN