KVL:1993/318

Antopäivä
18.11.1993
Diaarinumero
10212/11/98/93
kokonaan tai osittain verovapaat yhteisöt, yhteisön yleishyödyllisyys, yhteisön liiketulo, vaalikampanja, varainhankinta

S:2.01.03.03

S:2.01.03.03.01

S:2.03.03.03.02

Yhdistys A oli rekisteröity meneillään olevaa presidentin vaalikampanjaa varten ja yhdistyksen tarkoituksena oli tukea presidenttiehdokas X:n vaalikampanjaa erilaisin varainkeräystavoin. Yhdistyksen katsottiin olevan yleishyödyllinen yhteisö, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. A:n elinkeinotuloksi katsottiin taulujen, ehdokas X:n kirjojen ja yhdistyksen järjestämien seminaarien sekä ilmaisjakelulehden tuottama tulo. Seminaarit eivät olleet vaalitilaisuuksia, vaan korvausta vastaan kaikille avoimia koulutustilaisuuksia. Ilmaisjakelulehden sisältö oli koottu em. seminaarien aiheista. Yhdistys A myi ilmaisjakelulehteen ilmoitustilaa. Yhdistys A:n elinkeinotoimintana ei pidetty ehdokas X -rintamerkkien myyntitoimintaa, lahjoituksina vastaanotettujen tavaroiden huutokaupasta saatua tuloa, yhdistyksen jäsenmaksutuloja eikä rahankeräyksellä saatua tuottoa. Ehdokas X:n vaalitoiminnasta aiheutuvia menoja ei pidetty yhdistys A:n elinkeinotoiminnaksi katsottujen toimintojen tulosta vähennyskelpoisina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvina menoina.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_22_§
TVL_23_§
ElinkVL_7_§
KUMOTTU KHO 22.8.94 T 3529