KVL:1994/32

Antopäivä
10.2.1994
Diaarinumero
1155/80/94
maatilatalouden verotus, maatalouden vähennyskelpoinen meno, menon jaksottaminen, maidontuottajan tuotantokiintiö

S:2.06.04.19

S:2.06.05.02.01

Maanviljelijä A harjoitti vaimonsa kanssa maidontuotantoa heidän yhdessä omistamallaan tilalla. A:lle vahvistettu maidon tuotantokiintiö oli 52 000 litraa. A aikoi ostaa maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1173/93) perusteella maidon tuotantokiintiön. Jos A osti lain (1173/93) mukaisesti maidontuottajan tuotantokiintiön, tuotantokiintiöstä maksettu hinta oli maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettua maatalouden verovuoden vähennyskelpoista menoa eikä sitä voinut jakaa vähennettäväksi usean vuoden menona.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

MaatVL_4_§_1_mom
MaatVL_6_§_1_mom
MaatVL_6_§_2_mom
LAINVOIMAINEN