KVL:1993/228

Antopäivä
30.8.1993
Diaarinumero
6913/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, verovuotta edeltävän verovuoden tilinpäätös, yhtiökokouksen osingonjakopäätös

S:2.03.01.02

S:2.03.03.15

S:2.03.03.15.01

S:2.03.03.15.04

A Oy:n 1.1.1992 alkanut tilikausi oli jatkettu päättymään 30.6.1993. A Oy:n tarkoituksena oli jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.1992 - 30.6.1993. Osingonjaosta on tarkoitus päättää joko ennen 31.12.1993 pidettävässä yhtiökokouksessa, jolloin osinko olisi nostettavissa 1.1.1994 jälkeen, tai tammikuussa 1994 pidettävässä yhtiökokouksessa, jossa päätettäisiin, että osinko olisi nostettavissa aikaisintaan tammikuussa 1994. A Oy:n pääosakkaan X:n saama osinko, joka oli X:n nostettavissa vasta vuonna 1994, ja siihen liittyvä yhtiöverohyvitys, katsottiin X:n pääomatuloksi siihen määrään, joka vastaa A Oy:n osakkeiden varallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoitetulle 30.6.1993 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella määrätylle matemaattiselle arvolle laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_42_§_1_mom
TVL_110_§_1_mom
Varallisuusverolaki_27_1_mom
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista (1554/1992) 1 §, 3 § ja 4 §
LAINVOIMAINEN