KVL:1994/50

Antopäivä
24.2.1994
Diaarinumero
14279/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, takausprovisio, ansiotuloa vai pääomatuloa, reaalivakuus, panttina olevat asunto-osakkeet, pantin vakuusarvo, annetun vakuuden tarpeellisuus vakuudensaajalle

S:2.03.01.01

S:2.03.01.02

S:2.14.04.04.03.05

S:2.14.04.04.03.06

X Oy:n osakas A oli antanut asuntonaan käyttämänsä asunto-osakkeet pankille yleisvakuudeksi X Oy:n noin 2,6 miljoonan mk:n velkojen vakuudeksi. Asunto-osakkeiden vakuusarvoksi X Oy ja A olivat sopineet 2,1 miljoonaa mk. X Oy oli vuonna 1993 maksanut A:lle 1,68 %:n mukaista takausprovisiota 44 000 mk. A:lle maksettu takausprovisio katsottiin A:n pääomatuloksi siltä osin kuin asunto-osakkeiden todellinen vakuusarvo kattaa yhtiön luoton määrän, jolta takausprovisiota oli maksettu. Siltä osin kun maksettu provisio ylittää em. märän, maksettua provisiota on pidettävä A:n peiteltynä osingonjakona. Lisäksi verotuksen yhteydessä oli tutkittava, tuleeko VL 57,1 §:n säännös sovellettavaksi sillä perusteella, että A:lle maksetun provision määrä on olennaisesti enemmän kuin mikä on tavallista, tai että takausprovisio on maksettu olosuhteissa, joissa sanottu vakuus ei ole ollut yhtiölle tarpeellinen.
Verovuosi_1993.

TVL_32_§
TVL_61_§_1_mom
TVL_62_§_2_mom
VerotusL_57_§_1_mom
LAINVOIMAINEN