Avainsanat:

KVL:1994/159

Antopäivä
2.6.1994
Diaarinumero
3673/80/94
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenon vähennyskelpoisuus, arvonlisävero, vähennysoikeuden rajoitukset, edustusmenon käsite

S:2.04.05.01.16
S:2.20.10.40

Matkatoimisto A Oy järjesti kahdesti vuodessa suurilla paikkakunnilla agenttimatkatoimistojensa ammattihenkilöstölle ennen matkaesitteiden julkaisemista informaatio- ja esittelytilaisuuksia, joissa läpikäytiin uusi matkaesite, matkojen varaamiskäytäntö ja ATK-sovellutuksen kehitys. Tilaisuuksien ohjelmaan sisältyi myös ateriointi kokouspaikalla tai ravintolassa. A Oy:n toimitiloissa järjestettiin myös erilaisia työneuvotteluja ja kokouksia, joihin osallistuivat A Oy:n yhteistyökumppanit mainostoimistoista, lehdistöstä, muusta mediasta, lentoyhtiöistä, ulkomaisista hotelliketjuista ja retkijärjestäjistä. A Oy:n edustajat veivät yhteistyökumppanit myös johonkin ravintolaan syömään. A Oy:n agenttitoimistojen ammattihenkilöille ja yhteistyökumppaneille tarjoamista aterioinneista aiheutuvat menot olivat edustusmenoja, joiden määrästä hakijayhtiö sai tuloverotuksessaan vähentää 50 %. A Oy ei saanut arvonlisäverotuksessa vähentää ostamiinsa ateriointipalveluihin sisältyvää veroa.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.
Ennakkotieto arvonlisäverotuksessa ajalle 1.6.1994-31.12.1995.

ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§_1_mom_8_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_114_§_1_mom_3_kohta
EI MUUTOSTA KHO 30.12.94 T 6903 ATK-B