KVL:1993/370

Antopäivä
23.12.1993
Diaarinumero
10963/11/98/93
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenon vähennyskelpoisuus, luonnolliset vähennykset, tappiollinen tytäryhtiö, konsernituki, markkinointi- ja käynnistämistuki

S:2.04.05.01.29

A Oy omisti 100 prosenttisesti ruotsalaisen C Ab:n osakekannan tytäryhtiönsä B Oy:n kautta. C Ab:n toiminta oli usean vuoden ajan ollut tappiollista. C Ab oli vuonna 1993 ryhtynyt aikaisemman tappiollisen toimintansa lisäksi markkinoimaan Ruotsissa A Oy:n toimittaman, ulkaiseman ja painaman lehden ruotsinkielistä käännöstä. Kun A Oy:n toimittaman ja painaman lehden julkaisu- ja markkinointitoiminta liittyi A Oy:n elinkeinotoimintaan ja kun markkinointi- ja käynnistämistuen määrä vasta po. lehden markkinoinnista aiheutuvia kustannuksia, A Oy:n antamaa tukea C Ab:lle pidettiin A Oy:n tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvana menona.
Verovuosi_1993.

ElinkVL_7_§
LAINVOIMAINEN