KVL:1993/323

Antopäivä
29.11.1993
Diaarinumero
11783/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, nettovarallisuuden laskentaperusteet

S:2.03.01.02

S:2.03.03.15

X Oy:n tarkoitus oli jakaa 4 miljoonaa markkaa osinkoa tilikaudelta 1.1.1992 - 30.6.1993. X Oy:n jakaessa osinkoa 30.6.1993 päättyneeltä tilikaudelta siten, että osinko oli nostettavissa vuonna 1993, määräytyy TVL 42 §:ssä ja VVL 27 §:ssä tarkoitettu nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo X Oy:n tilinpäätöksen 31.12.1991 perusteella. Yhtiön omaisuuden arvostamisessa ja määriteltäessä yhtiön nettovarallisuutta sekä osakas A:n omistamien osakkeiden matemaattista arvoa oli sovellettava valtiovarainministeriön päätöstä liikeosakkeen verotusarvon perusteista (1554/92) eikä valtiovarainministeriön päätöstä eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista (1375/92).

TVL_42_§_1_mom
TVL_110_§_1_mom
VVL_27_§_1_mom
VVL_27_§_2_mom
VVL_27_§_7_mom
LOAVMp(1554/92)_1_§
LOAVMp(1554/92)_2_§
LOAVMp(1554/92)_4_§
LOAVMp(1554/92)_16_§
LAINVOIMAINEN