KVL:1993/127

Antopäivä
6.5.1993
Diaarinumero
3911/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, yhteisöjen sulautuminen, fuusiovastike, vaihtovelkakirjat fuusiovastikkeena

S:2.03.03.15.04

S:2.03.03.18.01

S:2.03.03.18.02

S:2.03.03.18.07

A Oy oli tarkoitus sulauttaa B Oy:öön. A Oy:n osakkaat tulisivat saamaan fuusiovastikkeena joko B Oy:n osakkeita tai B Oy:n asettamia vaihtovelkakirjoja, jotka voitaisiin laina-ajan kuluessa vaihtaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti B Oy:n osakkeisiin. Jos A Oy:n osakkaat vaihtavat osakkeensa sulautumisen yhteydessä B Oy:n osakkeisiin, osakkeiden vaihto ei muodosta uutta saantoa. Sen sijaan jos osakkaat saavat omistamiensa sulautuvan yhtiön osakkeiden tilalle B Oy:n asettamia vaihtovelkakirjoja, kysymyksessä on vaihto, jota on pidettävä TVL 45 §:ssä tarkoitettuna luovutuksena, josta saatava voitto on osakkaiden pääomatuloa. Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden pääomatuloksi, jona osakkaat vaihtavat yhtiön osakkeet vastaanottavan yhtiön vaihtovelkakirjoihin.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_45_§_1_mom
TVL_45_§_2_mom
TVL_110_§_2_mom
LAINVOIMAINEN