Avainsanat:

KVL:1995/6

Antopäivä
9.1.1995
Diaarinumero
7773/80/94
arvonlisäverotus, elävä eläin, elintarvike, tuotantotuki, verokanta

S:2.20

Yhteisön tehtävänä oli hankkia teuraseläimiä omissa nimissään varsinaista teurastustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön lukuun. Lisäksi yhteisö harjoitti eloeläinvälitystä, jossa se osti karjankasvattajilta porsaita- ja vasikoita, jotka se myi välittömästi edelleen sopimuskasvattajille kasvatettaviksi teuraskuntoon. Myöhemmin yhteisö osti eläimet teuraseläiminä takaisin. Näissä tilanteissa katsottiin kyse olevan arvonlisäverolain 85 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun elävän eläimen ostosta, jolloin hakijan ostovähennys tuli laskea 22 prosentin verokannan mukaan. Myyntiin sovellettiin samoin 22 prosentin verokantaa. Broilertuotantoon liittyen yhteisö osti kanauntuvikkoja, joita se kasvatti omassa kasvattamossaan 4 - 5 kuukautta. Tämän jälkeen ne toimitettiin munituskanaloihin, jotka sopimusperusteisesti toimittivat näiden kanojen munat osuuskunnan hautomoon, jossa kananmunat haudottiin untuvikoiksi. Kun yhteisö osti kananmunat munituskanaloista itselleen sitä varten, että niistä haudottaisiin untuvikkoja, kyse oli arvonlisäverolain 85 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun elintarvikkeen hankinnasta, jonka mukaan hakija oli oikeutettu tekemään ostovähennyksen 17 prosentin verokannan mukaisesti. Yhteisö välitti tuottajille lihatilitysten yhteydessä myös valtioneuvoston päätöksen 1258/94 mukaista lihan tuotantotukea. Tuotantotukea ei pidetty sellaisena arvonlisäverolain 79 §:ssä tarkoitettuna suoraan tavaran hintaan liittyvänä tukena, joka tulisi lukea siihen veron perusteeseen, josta hakija laskee oman ostovähennyksensä määrän.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_79_§_(1486/94)
Arvonlisäverolaki_85_§_(1486/94)
Arvonlisäverolaki_222_§_7_mom_(1218/94)
LAINVOIMAINEN