KVL:1993/40

Antopäivä
8.2.1993
Diaarinumero
12091/11/98/92
ennakkoperintä, ennakonpidätysvelvollisuus, henkilökuntaetuus, oikeus osakeoptioon ja osakkeen ostoon, osakeantietu, veronalainen etu

S:2.15.01

S:2.15.03.01.01.04.04

Englantilaisella emoyhtiö X:llä oli käytössään maailmanlaajuinen osakeoptio-ohjelma, jonka mukaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät saivat osakeoptio-ohjelmaan ja siihen liittyvään säästöohjelmaan liityttyään oikeuden merkitä viiden vuoden säästöajan jälkeen X:n osakkeita hinnalla, joka on 80 prosenttia X:n osakkeiden hinnasta Lontoon pörssissä sillä hetkellä, kun työntekijä liittyy osakeoptio-ohjelmaan. Emoyhtiö X omisti tanskalaisen X Scandinavia AS:n koko osakekannan, joka puolestaan omisti suomalaisen A Oy:n koko osakekannan. A Oy oli velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen siitä edusta, jonka A Oy:n työntekijät saavat ostaessaan X:n osakkeita niiden ostohetken käypää arvoa alhaisempaan hintaan. Ennakonpidätysvelvollisuus osakeoptio-ohjelman perusteella syntyy työntekijän ostaessa saamansa optio-oikeuteen perustuvat osakkeet. A Oy:n työntekijän osakkeesta maksamaa hintaa verrataan osakkeen ostohetken käypään hintaan.
Äänestys 6-1.
Verovuosi 1993, verovuosi 1994, verovuosi 1995,verovuosi 1996 ja verovuosi 1997.

EnnakkoperintäL_4_§
EnnakkoperintäL_10_§_1_mom
EnnakkoperintäL_10_§_4_mom
TuloveroL_66_§_3_mom
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta
LAINVOIMAINEN