KVL:1993/99

Antopäivä
15.4.1993
Diaarinumero
2078/11/98/93
metsätaloudesta saatu tulo, metsätalouden puhdas tulo, metsäverotuksen siirtymäkausi, kuolinpesän jako siirtymäkauden aikana, omistajan vaihdos, valinnan sitovuus, vastikkeeton saanto, lisäalue

S:2.06.06.05

S:2.06.06.06

A ja B, jotka eivät itse omistaneet metsää, olivat kuolinpesän osakkaita, joka omisti metsätilan. B:n tarkoituksena oli vuoden 1993 aikana hankkia omistukseensa metsätila, jonka osalta hän tulee valitsemaan puun myyntitulojen verotuksen. Kuolinpesän tarkoituksena oli siirtymäkauden ajaksi valita pinta- alaperusteinen metsäverotus. Kuolinpesä oli tarkoitus jakaa vuoden 1994 aikana. Katsottiin, että kuolinpesän tekemä valinta sitoo A:ta, minkä vuoksi häntä verotetaan metsäverotuksen siirtymäkauden aikana kuolinpesän jaossa saamastaan metsästä maatilatalouden tuloverolain perusteella lasketun metsätalouden puhtaan tulon mukaan. Kun B hankkii vuoden 1993 aikana itselleen metsätilan, jonka osalta hän valitsee puun myyntitulojen verotuksen, hänen katsotaan saavan kuolinpesän jaossa lisäalueen, josta häntä verotetaan tuloverolain (1535/92) 140 §:n 3 momentin mukaan puun myyntitulon perusteella.
Verovuosi_1994. Äänestys 6-2.

TVL_140_§_1_mom
TVL_140_§_2_mom
TVL_140_§_3_mom
EI MUUTOSTA KHO 5.11.93 T 4387 ATK-B