KVL:1993/60

Antopäivä
4.3.1993
Diaarinumero
1835/11/98/93
kiinteistövero, kiinteistön arvo, tontin arvo, rakennuksen arvo, asuntotuotantolaissa säädetty luovutuskorvaus

S:2.18.04

Kiinteistöyhtiö A oli rakennuttanut omistamalleen tontille vuokratalon, jonka rakentaminen oli rahoitettu osin asuntotuotantolain (247/66) perusteella myönnetyllä lainalla. Asuntotuotantolain 15 §:n mukaan vuokratalo, jonka rakentamista varten on myönnetty asuntolaina, saadaan luovuttaa ainoastaan laissa luetelluille ostajille ja enintään lain perusteella määrätyllä hinnalla. Kiinteistön luovutuskorvaus eli myyntihinnan enimmäismäärä asuntotuotantolain mukaan oli 243 730 markkaa. Kiinteistön verotusarvolaskelmassa maapohjan verotusarvoksi oli määrätty 59 972 markkaa ja rakennusten verotusarvoksi 582 953 markkaa eli yhteensä 642 925 markkaa. Katsottiin, että kiinteistöveroa määrättäessä Kiinteistöyhtiö A:n omistaman tontin ja sillä olevan rakennuksen arvona pidetään TVL 132 §:n säännökset huomioon ottaen asuntotuotantolaissa säädetyn luovutuskorvauksen määrää. Kiinteistöveroa määrättäessä luovutuskorvauksen perusteella määräytyvän arvon katsottiin kohdistuvan tonttiin ja rakennukseen rakennuksen valtiovarainministeriön päätöksen (1327/92) mukaan määräytyvän arvon ja maapohjan verohallituksen päätöksen (1301/92) mukaan määräytyvän arvon suhteessa.
Verovuosi_1993.

KiinteistöveroL_1_§
KiinteistöveroL_2_§_1_mom
KiinteistöveroL_15_§
TVL_129_§
TVL_130_§_1_mom
TVL_130_§_4_mom
TVL_131_§
TVL_132_§
VeroHp(1301/92)
VvMp(1327/92)
EI MUUTOSTA KHO 8.9.93 T 3259 ATK-B