Avainsanat:

KVL:2002/77

Antopäivä
30.10.2002
Diaarinumero
2364/80/2002
arvonlisävero, verollinen myynti, tavaran oma käyttö, liiketoiminnan siirto, kunta, pelastustoimi

Kaupunki luovutti pelastustoimen kaluston ja varusteet ilman erillistä korvausta toiselle kaupungille, joka tuli käyttämään niitä vastaavassa toiminnassa kuin luovuttaja ja joka tuotti näitä palveluja myös luovuttajalle. Kysymyksessä oli katsottava olevan arvonlisäverolain 62 §:ssä tarkoitettuun liiketoiminnan osan luovuttamiseen liiketoiminnan jatkajalle rinnastettava luovutus. Kaupungin ei ollut suoritettava arvonlisäveroa tavaran myynnistä tai omasta käytöstä.
Ennakkoratkaisu ajalle 30.10.2002-31.12.2003.

Arvonlisäverolaki 6 § 1 ja 2 mom, 18 § 1 mom, 21 § 1 mom, 62 § 1 mom, 130 § ja 133 §
LAINVOIMAINEN