KVL:1993/129

Antopäivä
13.5.1993
Diaarinumero
3741/11/98/93
maatilatalouden verotus, jäkälän myyntitulo, ansiotulo, pääomatulo

S:2.06.03.01.05

Verovelvollinen, joka harjoitti maa- ja metsätaloutta omistamallaan tilalla, myi tilalta nostettavaa jäkälää vuosittain. Jäkälää ei ole pidettävä maa-aineksena eikä sen myynnistä saatavaa tuloa ollut muullakaan perusteella pidettävä tuloverolain 32 §:ssä tarkoitettuna pääomatulona. Jäkälän myyntitulot oli luettava maatalouden tulokseen, joka otetaan huomioon jaettavana yritystulona verovelvollisen ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

MaatVL_5_§_5_ja_11_kohta
TVL_30_§_1_mom
TVL_32_§
LAINVOIMAINEN