KVL:1993/27

Antopäivä
28.1.1993
Diaarinumero
12194/11/98/92
elinkeinotulon verotus, toimitilan jälleenhankintavaraus, yksityisotto henkilöyhtiöstä, luovutus

S:2.04.07.04.02.01

S:2.04.13.03.01

S:2.04.13.03.04

A Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen B:n tarkoituksena oli ottaa yhtiön vuonna 1983 ostama kiinteistö sillä sijaitsevine toimitilarakennuksineen yksityisottona yhtiöstä ja vuokrata toimitilat A Ky:lle. Kun A Ky:n tarkoituksena oli jatkaa elinkeinotoimintaansa ja hankkia uudet toimitilat parin vuoden sisällä, A Ky:llä oli oikeus muodostaa jälleenhankintavaraus. Yksityiskäyttöönottoa pidettiin sellaisena luovutuksena kuin ElinkVL 43 §:n 2 momentissa tarkoitetaan.

ElinkVL_43_§_2_mom
ElinkVL_43_§_3_mom
ElinkVL_51b_§
LAINVOIMAINEN