KVL:2002/29

Antopäivä
8.5.2002
Diaarinumero
1083/80/2002
työsuhdeoptio, optio-oikeuden käyttäminen tailuovutus, osakevaihto

X Oy esitti Y Oy:n kaikille osakkeenomistajille osakkeiden vaihtotarjouksen yhtiöiden yhdistämiseksi. Yhdistämissuunnitelman mukaisesti X Oy tarjosi myös Y Oy:n optio-ohjelmien perusteella annettujen optioiden haltijoille jokaista Y Oy:n optiota vastaan yhden uuden X Oy:n option. Näiden optioiden nojalla oli oikeus merkitä X Oy:n osakkeita saman vaihtosuhteen mukaisesti, jota käytettiin Y Oy:n osakkaille suunnatussa vaihtotarjouksessa. Optioiden ehdot vastasivat kaikilta osin Y Oy:n optioiden ehtoja. Y Oy:n työntekijä A:lla oli Y Oy:n työsuhdeoptioita, joista osan merkintäaika oli jo alkanut ja osan merkintäaika alkoi vasta tulevaisuudessa. Kysymyksen katsottiin olevan työnantajayrityksen uudelleenjärjestelystä, jonka yhteydessä A ei saanut tai hankkinut työsuhdeoptioiden kohteena olevia osakkeita eikä luovuttanut optio-oikeuttaan. Y Oy:n optioiden korvaamista X Oy:n optioilla ei pidetty TVL 66 §:n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptioiden käyttämisenä tai käyttämiseen rinnastettava luovutuksena. Työsuhdeoptioita katsottiin käytettävän vasta, kun A hankki X Oy:n optioiden kohteena olevat osakkeet tai luovutti kyseiset optiot.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Tuloverolaki 66 § 3 mom
LAINVOIMAINEN