KVL:2002/81

Antopäivä
6.11.2002
Diaarinumero
491/80/2002
maatilatalouden tuloverotus, lisävähennys, kuolinpesä, eloonjäänyt puoliso, verotusyhtymä

1) Jos kuolinpesä käytti yksityisvaroihinsa kuuluvaa autoa kuolinpesän maatalouden ajoihin, näistä ajoista aiheutuneet kustannukset vähennettiin kuolinpesän maatalouteen kohdistuvina menoina. Kuolinpesä voi tällöin tehdä maatilatalouden tuloverolain 10 e §:ssä tarkoitetun lisävähennyksen.

2) Jos leski käytti yksityisvaroihinsa kuuluvaa autoa kuolinpesän maatalouden ajoihin, näistä ajoista aiheutuneet kustannukset vähennettiin kuolinpesän maatalouteen kohdistuvina menoina. Kuolinpesä voi tällöin tehdä maatilatalouden tuloverolain 10 e §:ssä tarkoitetun lisävähennyksen.

3) Jos leski käytti yksityisvaroihinsa kuuluvaa autoa kuolinpesän maatalouden ajoihin, tuloverolain 73 §:n nojalla annetun verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan Verohallituksen päätöksen perusteella leskelle mahdollisesti maksettavat kilometrikorvaukset eivät olleet kuolinpesän maatalouden vähennyskelpoisia menoja.

4) Jos kuolinpesän osakkaana oleva yli 18-vuotias vainajan lapsi käytti yksityisvaroihinsa kuuluvaa autoa kuolinpesän maatalouden ajoihin eikä kuolinpesä suorittanut hänelle tuloverolain 73 §:n nojalla annetun Verohallituksen päätöksen perusteella kilometrikorvauksia, maatalouden ajoista aiheutuneet kustannukset vähennettiin kuolinpesän maatalouteen kohdistuvina menoina. Kuolinpesä ei voinut tehdä maatilatalouden tuloverolain 10 e §:ssä tarkoitettua lisävähennystä.

5) Jos yhtymän osakas käytti yksityisvaroihinsa kuuluvaa autoa maatalouden ajoihin, eikä yhtymä suorittanut osakkaalle tuloverolain 73 §:n nojalla annetun Verohallituksen päätöksen perusteella kilometrikorvauksia, maatalouden ajoista aiheutuneet kustannukset vähennettiin yhtymän maatalouteen kohdistuvina menoina. Yhtymä ei voinut tehdä maatilatalouden tuloverolain 10 e §:ssä tarkoitettua lisävähennystä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Tuloverolaki 15 § ja 17 §
Maatilatalouden tuloverolaki 4 § 1 mom, 7 § 1 kohta ja 10e §
LAINVOIMAINEN