KVL:1993/168

Antopäivä
10.6.1993
Diaarinumero
5073/11/98/93
elinkeinotulon verotus, siirtymävarauksen käyttäminen, investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitettu käyttöomaisuus

S:2.04.12.08

A Oy aikoi tilikaudelta 1.7.1992 - 30.6.1993 tehtävässä tilinpäätöksessä vähentää siirtymävarauksen, jonka se muodostaa toimintavarauksen perusteella EVL:n voimaantulosäännöksen (1539/92) mukaan. A Oy oli syksyllä 1991 ryhtynyt rakentamaan huoltokorjaamorakennusta, joka valmistuu syksyllä 1993. A Oy ottaa rakennuksen elinkeinotoiminnassa välittömästi omaan käyttöön 30.6.1994 päättyvällä tilikaudella. A Oy:n katsottiin hankkivan rakennuksen verovuonna 1994 EVL:n voimaantulosäännöksen (1539/92) 12 momentissa tarkoitetulla tavalla. A Oy sai käyttää 30.6.1993 päättyvältä tilikaudelta vähentämäänsä siirtymävarausta verovuonna 1994 käyttöön otettavan huoltokorjaamorakennuksen hankintamenon kattamiseen.
Verovuosi_1994.

EVL:n_voimaantulosäännös_(1539/92)_7_mom
EVL:n_voimaantulosäännös_(1539/92)_8_mom_e_kohta
EVL:n_voimaantulosäännös_(1539/92)_11_mom
EVL:n_voimaantulosäännös_(1539/92)_12_mom
InvestointivarausL_9_§_2_kohta
LAINVOIMAINEN