KVL:1993/24

Antopäivä
28.1.1993
Diaarinumero
500/11/98/93
elinkeinotulon verotus, siirtymävaraus, toimintavaraus, fuusio

S:2.04.12.02

Emoyhtiö A Oy:n ja tytäryhtiö B Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi. B Oy oli 31.12.1992 tilikaudella tehnyt toimintavarauksen. B Oy oli fuusioitu A Oy:öön ja fuusio oli merkitty kaupparekisteriin 4.1.1993. Jos B Oy teki fuusion voimaantulopäivältä 4.1.1993 laadittavassa fuusiotilinpäätöksessä siirtymävarauksen, varaus ei purkautunut, vaan siirtyi vastaanottavalle A Oy:lle. B Oy:n 4.1.1993 tekemä siirtymävaraus ei vaikuttanut A Oy:n siirtymävaraukseen tai toimintavaraukseen, jonka se tekee 31.12.1993 päättyvältä tilikaudelta. Laskettaessa toimintavarauksen tai siirtymävarauksen määrää verovuodelta 1993 A Oy:n oli otettava huomioon tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksamiensa ennakonpidätyksenalaisten palkkojen määrä ja verovuoden 1992 verotuksessa hyväksyttyjen toimintavarausten yhteismäärä.
Verovuosi_1993.

Voimaantulosäännös_(1539/92)_7_mom
Voimaantulosäännös_(1539/92)_8_mom_e-kohta
Voimaantulosäännös_(1539/92)_11_mom
Voimaantulosäännös_(1539/92)_12_mom
ElinkVL_52_§_4_mom
ElinkVL_52_5_mom
LAINVOIMAINEN