KVL:1993/128

Antopäivä
13.5.1993
Diaarinumero
2739/11/98/93
elinkeinotulon verotus, luonnollinen vähennys, takausprovisio, peitelty osingonjako

S:2.04.05.01

Yhtiöllä on urakkatoiminnan harjoittamista varten työ- ja vastuuaikaisia pankkitakauksia, joita ja yhtiön muita pitkäaikaisia lainoja varten, yhtiön on tullut asettaa riittävä vakuus pankille. Yhtiön toimitusjohtaja, joka on myös yhtiön kaikki osakkeet omistavan emoyhtiön ainoa osakas, on joutunut asettamaan vakuudeksi yksityisomaisuuttaan yhtiön omien vakuuksien riittämättömyyden vuoksi. Yhtiö aikoi maksaa toimitusjohtajalle 3 prosentin takausprovision vakuutena olevalle yksityisomaisuudelle. Kohtuullisen määräinen provisio oli yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva kustannus. Verotusta toimitettaessa piti tutkia, tuleeko suoritettavan takausprovision määrän osalta sovellettavaksi verotuslain 57 §:n 1 momentti.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.
Äänestys 5-4.

ElinkVL_7_§
VerotusL_57_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 13.10.93 T 3909