KVL:1994/245

Antopäivä
8.9.1994
Diaarinumero
14278/11/98/93
elinkeinotulon verotus, evl-poistojen tekeminen

S:2.04.11.04.01.03

Tilitoimisto A aikoi esittää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan tekemänsä poistot kirjanpitolain 9 §:n 1 momentin mukaisesti tuloslaskelman liitteenä, eikä lainkaan tuloslaskelmassa. Katsottiin, että A:n on tehtävä elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetut poistot tulosvaikutteisesti tuloslaskelmalla, jotta ne voidaan vähentää verotuksessa.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

ElinkVL_54_§_2_mom
EI MUUTOSTA KHO 6.4.95 T 1457 ATK-B