KVL:2000/109

Antopäivä
18.10.2000
Diaarinumero
2372/80/2000
tanskalainen yhtymä, suomessa sijaitseva kiinteistö, elinkeinoyhtymä

S:2.01.02.03.02

Tanskalaisen henkilöyhtiön oli tarkoitus ostaa kiinteistö Suomesta. Yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä oli Tanskassa rekisteröity osakeyhtiö. Äänettömät yhtiömiehet olivat Tanskassa asuvia yksityishenkilöitä tai yhteisöjä. Henkilöyhtiöllä ei ollut Suomessa mitään muuta toimintaa kuin kiinteistön omistus ja vuokraus. Sillä ei ollut työntekijöitä eikä erillisiä toimitiloja Suomessa, ja kiinteistön vuokra maksettiin suoraan Tanskaan. Tanskalaisen osakeyhtiön katsottiin verotusyhtymän osakkaana olevan tulo-osuuttaan vastaavalta osalta verovelvollinen Suomesta saamastaan kiinteistötulosta sekä täällä olevan kiinteistön luovutuksesta mahdollisesti saamastaan voitosta. Osakeyhtiön oli suoritettava tuloistaan yhteisön tuloveroa 29 prosenttia.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

TVL 4 § l momentti,
TVL 9 § l momentti 2-kohta,
TVL 10 § l momentti l- ja 10-kohdat,
TVL 15 §,
Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettu laki 3 §, 13 §, Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksikertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 6 artikla, 13 artikla
LAINVOIMAINEN