Avainsanat:

KVL:2002/63

Antopäivä
2.10.2002
Diaarinumero
838/80/2002
arvonlisävero, palvelun myynti, immateriaalipalvelu, oikaisuerä, sertifikaatin myynti, sähkön myynti, siirtokustannus

Yhtiö myi niin sanottua vihreää sähköä Pohjoismaiselle sähköpörssille Suomessa. Alankomaalainen sähkön ostaja osti sähkön Pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ja oli velvollinen järjestämään sähkön siirron luovutuspaikasta omaan kulutuspaikkaansa. Alankomaalainen ostaja veloitti yhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella yhtiöltä kustannukset, jotka aiheutuivat sähkön siirrosta Tanskasta Alankomaihin. Yhtiö myi alankomaalaiselle energiayhtiölle myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun vihreän sähkön perusteella muodostettuja vihreitä sertifikaatteja.

Alankomaiden kansallisen ympäristöverolain mukaan viranomaiset voivat myöntää energiaveron palautuksen vihreän sähkön sertifikaattien perusteella yhtiölle, joka myy vihreää sähköä Alankomaissa kulutettavaksi. Kun vero on palautettu, sertifikaatit poistetaan järjestelmää varten luodusta rekisteristä.

Yhtiön myydessä alankomaiselle energiayhtiölle vihreitä sertifikaatteja, kysymys oli arvonlisäverolain 68 §:n mukaisen immateriaalipalvelun myynnistä. Koska hakija luovutti immateriaalipalvelun alankomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle Alankomaihin, ei sen ollut suoritettava myynnistään veroa Suomeen.

Sähkön siirtokustannusten korvausta pidettiin sertifikaatin hinnasta ostajalle annettuna alennuksena. Tämän vuoksi hakijan ei ollut suoritettava veroa alankomaalaiselle energiayhtiölle suorittamistaan sähkön siirtokustannusten korvauksista.
Ennakkoratkaisu ajalle 2.10.2002-31.12.2003.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 64 § (1486/1994), 68 § (1486/1994)ja 78 §
LAINVOIMAINEN