Avainsanat:

KVL:2003/18

Antopäivä
12.3.2003
Diaarinumero
2391/80/2002
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, yritysjärjestely, liiketoimintasiirto, kunta, vesi- tai viemäriverkosto, tavaran vuokraus

Kunnan ei ollut arvonlisäverolain 62 §:n 1 momentin perusteella suoritettava arvonlisäveroa vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan ja siihen liittyvän irtaimen käyttö- ja vaihto-omaisuuden myynnistä tai apporttina luovuttamisesta omistamalleen vesihuoltoyhtiölle.

Kunnan oli suoritettava arvonlisäveroa lain 33 §:n mukaisesti kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun ottamisesta omaan käyttöön, kun se myy tai luovuttaa apporttina vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston tai kun se vuokraa vesijohto- tai viemäriverkoston sopimuksella, johon liittyy sitova lunastusvelvollisuus.

Tavaran vuokraaminen ilman sitovaa lunastusvelvollisuutta ei ole arvonlisäverolain 62 §:ssä tarkoitettu luovutus. Kunnan on hakeuduttuaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi suoritettava arvonlisäverolain 30 §:n perusteella arvonlisäveroa silloin kun vesi- tai viemärijohtoverkoston vuokraaminen tapahtuu ilman sitovaa lunastusvelvollisuutta.
Ennakkoratkaisu ajalle 12.3.2003-31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 28 § 1 mom, 30 § 1 mom, 33 § ja 62 § 1 ja 3 mom
LAINVOIMAINEN