Avainsanat:

KVL:1995/243

Antopäivä
11.9.1995
Diaarinumero
2782/80/95
arvonlisävero, palvelun myynti, myyntimaan määräytyminen, veron peruste, viipuri-kortti

S:2.20.01

S:2.20.01.04.03

S:2.20.08.01.01

S:2.20.12.01

Yhtiö toimi Viipuri-kortin levittäjänä Suomessa ja yhtiöllä oli kaupungin pääasiamiehenä oikeus allekirjoittaa omissa nimissään Suomessa tapahtuvaa korttien jälleenmyyntiä koskevat sopimukset. Yhtiö sopi osapuolten kanssa korttien muodon ja sisällön sekä huolehti korttien painattamisesta. Kortit olivat kaupungin omistuksessa. Korteista kertyvät maksut yhtiö tilitti kaupungille vuosittain palkkiollaan ja kaupungin lukuun suoritetuilla maksuilla vähennettynä. Yhtiön oli kortteja myydessään katsottava toimivan omissa nimissään kaupungin lukuun. Arvonlisäverotuksessa yhtiön siten katsottiin myyneen kortit asiakkaille. Myydessään kortin yhtiö ei luovuttanut ostajalle Viipurin kaupungin järjestämiä palveluja, joita matkailijat voivat halutessaan kortin avulla käyttää. Kortin luovutus oli erillinen palvelun luovutus, jonka myynnistä suoritettava vastike oli luettava kokonaisuudessaan myynnin veron perusteeseen. Veron peruste oli korttien luovutushinta ilman veron osuutta.
Ennakkotieto ajalle 1.7.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_19_§
Arvonlisäverolaki_64_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_73_§
KUMOTTU JA MUUTETTU KHO 7.10.96 T 3118 ATK