KVL:2003/23

Antopäivä
19.3.2003
Diaarinumero
356/80/2003
konserniavustus, passiivisessa roolissa olevat ulkomaiset yhtiöt, syrjintäkielto

A Oy ja B Oy kuuluivat kansainväliseen konserniin, jonka emoyhtiöllä Q Inc.:llä oli kotipaikka Yhdysvalloissa. Q Inc.:llä oli mm. bermudalaisia tytäryhtiöitä. Suomalaiset yhtiöt kuuluivat erään bermudalaisen tytäryhtiön omistamaan alakonserniin. A Oy ja B Oy aikoivat antaa toisilleen konserniavustusta.

Suomalaisten A Oy:n ja B Oy:n keskinäinen konsernisuhde muodostui bermudalaisten yhtiöiden kautta. Bermudalaisia yhtiöitä ei pidetty konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuina kotimaisina tytäryhteisöinä. Koska Suomen ja Bermudan välillä ei ole voimassa verosopimusta, ei myöskään verosopimuksen syrjintäkieltoartikla tullut sovellettavaksi. A Oy ja B Oy eivät voineet antaa toisilleen konserniavustuslaissa tarkoitettua vähennyskelpoista konserniavustusta. Asiaan ei vaikuttanut se, että konsernin emoyhtiö Q Inc. oli yhdysvaltalainen yritys. Kysymyksen ei katsottu olevan Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 24 artiklan 4 kohdassa kielletystä syrjinnästä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Laki konserniavustuksesta verotuksessa 2 § ja 3 §
KUMOTTU KHO 22.6.04 T 1525 VUOSIK.