KVL:2004/10

Antopäivä
11.2.2004
Diaarinumero
3189/80/2003
elinkeinotulon verotus, tuulivoimalan hankintamenon jaksottaminen

Tuulivoimalan teräsrakenteisen tornin korkeus oli 56-60metriä. Tuulivoimalan roottori oli kolmilapainen ja halkaisijaltaan 56 metriä. Voimalan nimellisteho oli 1000 kW ja sen laskennallinen käyttöikä 30 vuotta.

Tällaisen tuulivoimalan, jonka tärkeimmät osat olivat torni, roottori lapoineen, vaihdelaatikko ja generaattori, katsottiin muodostavan yhden voimalalaitteiston. Voimalalaitteiston hankintamenosta tehtiin poistot yhtenä eränä menojäännöksestä EVL 30 §:n mukaisesti.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 30 §
OSITTAIN MUUTETTU KHO 11.11.04 T 2887