KVL:2003/73

Antopäivä
29.10.2003
Diaarinumero
2177/80/2003
henkilökohtaisen tulon verotus, työsuhdeoptio, cashless exercise -toimeksianto, toimeksiantokulujen vähentäminen


A työskenteli X Oyj:n palveluksessa. X Oyj:n yhtiökokous oli tehnyt päätöksen optio-ohjelmasta. Optioiden käyttöaika oli määrä alkaa vuonna 2004 ja päättyä vuonna 2008. Optiot olivat koko merkintäajan siirtokelvottomia. A:lle oli tarjottu optio-ohjelman työsuhdeoptioita ja hän oli hyväksynyt tarjouksen. Työsuhdeoptioiden käyttö oli X Oyj:n yksipuolisella päätöksellä rajattu tapahtuvaksi tietyn pankin kautta. Tällöin X Oyj:n työsuhdeoption haltija voi käyttää optioitaan niin sanotulla cashless exercise –toimeksiannolla. Optioiden arvon realisoiminen tapahtui antamalla samanaikaisesti optiolla merkittävien osakkeiden merkintä- ja myyntimääräys pankille. Osakkeet tultiin myymään markkinoilla välittömästi merkinnän jälkeen ja niiden merkintähinta maksamaan myynnistä saadulla tuotolla. Optioista saatu realisoitunut hyöty oli osakkeiden myyntihinnan ja merkintähinnan erotus, josta vähennettiin lisäksi pankin perimät toimeksiantokulut.

Kun cashless exercise –toimeksiannossa työsuhdeoptioiden kohteena olevien osakkeiden merkintä ja myynti tapahtuivat yhdellä toimeksiannolla, merkintä ja myynti muodostivat yhden kokonaisuuden. Cashless exercise –toimeksiannolla myytävien osakkeiden myyntihinta määräytyi X Oyj:n osakkeen pörssikurssin mukaan. Myyntihinta oli kaupan toteutushetkellä tarkasti osoitettavissa. Näissä olosuhteissa sitä hintaa, jolla osake välittömästi merkinnän jälkeen myytiin, oli pidettävä työsuhdeoptiosta saatavan edun arvoa laskettaessa osakkeen käypänä arvona. Cashless exercise –toimeksiantoon liittyvät kulut kohdistuivat A:n ansiotuloon.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2004. Äänestys 7-1.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 30 § 3 mom, 66 § 3 mom ja 95 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 27.8.04 T 2012 VUOSIK.