KVL:2003/51

Antopäivä
20.8.2003
Diaarinumero
1630/80/2003
elinkeinotulon verotus, evl 24 ja 37 §:n tasapoistot, ns. hyllypoisto

Yhtiöllä katsottiin olevan oikeus jättää verovuonna pitkävaikutteisista menoista ja aineettomista oikeuksista kirjanpidossa tekemänsä tasapoistot vähentämättä verotuksessa. EVL 24 ja 37 §:n nojalla tehtäviä poistoja voitiin myöhempinä verovuosina korottaa niin, että verotuksessa poistamatta olevat määrät tulivat poistetuiksi tasapoistoin em. lainkohdissa tarkoitettuna vaikutusaikana tai taloudellisena käyttöaikana. Yhtiö ei kuitenkaan minään verovuonna voinut vähentää verotuksessa enempää kuin kyseisenä verovuonna ja aikaisemmin oli kirjanpidossa vähennetty.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002-2005. Äänestys 5- 2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §, 24 §, 37 § ja 54 §
KUMOTTU KHO 19.5.04 T 1206