KVL:2005/12

Antopäivä
23.2.2005
Diaarinumero
188/80/2005
elinkeinotulon verotus, pääoman palautus, käyttöomaisuusosakkeet

A Oy oli B Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. A Oy:n osakkeet olivat B Oy:n käyttöomaisuutta ja ne olivat olleet yli vuoden ajan B Oy:n yhtäjaksoisessa omistuksessa. A Oy aikoi alentaa sidottua omaa pääomaa palauttamalla ylikurssirahaston ja osan osakepääomasta osakkeenomistajalle. Osakepääoman alentaminen tapahtui osakkeiden nimellisarvoa alentamalla. Pääomanpalautus oli rinnastettavissa käyttöomaisuusosakkeiden luovuttamiseen. A Oy:n palauttaessa sidottua omaa pääomaa alentamalla osakkeiden nimellisarvoa ja ylikurssirahastoa, palautettava määrä ei EVL 6 § ja 6b § huomioon ottaen ollut B Oy:lle veronalaista tuloa eikä alennusta vastaava määrä osakkeiden hankintamenosta ollut verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom 1 kohta, 6 b § 1, 2, 3 ja 7 mom, 8 § 1 mom 2 kohta (30.7.2004/717) sekä 12 §
EI MUUTOSTA KHO 20.4.05 T 884 VUOSIK .