KVL:2005/26

Antopäivä
20.4.2005
Diaarinumero
138/80/2005
elinkeinotulon verotus, pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö, käyttöomaisuusosakkeiden luovutus

A Oy oli teknologiakeskus, jonka liiketoimintaan kuului mm. yrityskehitys, liikeideoiden arviointi, ns. yrityshautomotoiminta sekä alkavien yritysten rahoitusjärjestelyissä avustaminen.

A Oy oli tehnyt oman pääoman ehtoisia sijoituksia uusiin, pörssissä noteeraamattomiin teknologiayhtiöihin. A Oy:n omistusosuudet yhtiöissä vaihtelivat 2,78 prosentista 31,27 prosenttiin. Sijoitukset teknologiayhtiöihin oli tarkoitettu määräaikaisiksi (5-7 vuotta). A Oy odotti saavansa osakesijoituksista tuoton arvonnousun muodossa osakkeita myytäessä.

A Oy:n katsottiin olevan EVL 6 § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Kun A Oy luovutti käyttöomaisuuteen kuuluvia teknologiayhtiöiden osakkeita, osakkeiden luovutushinnat olivat elinkeinotoiminnan veronalaista tuloa ja osakkeiden hankintamenot elinkeinotoiminnan vähennyskelpoista menoa. Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 § 1 kohta, 6 § 1 mom 1 kohta, 7 §, 8 § 1 mom 2 kohta ja 12 §
EI MUUTOSTA KHO 30.12.05 T 3776