Avainsanat:

KVL:2004/57

Antopäivä
15.9.2004
Diaarinumero
1385/80/2004
arvonlisävero, kunta, viranomaistoiminta, maankäyttösopimus, julkisoikeudellinen maksu

Kunnan lakiin perustuvan yksinoikeuden perusteella harjoittama kaavoitustoiminta ja kaavan toteuttamiseksi tehtävä yhdyskuntarakentaminen ovat kunnan viranomaistoimintaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kunnan saadessa maanomistajalta osan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvista kustannuksista maankäyttösopimuksen perusteella, maanomistajan suorittamaa korvausta oli pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävänä julkisoikeudellisena maksuna. Koska kunnan toiminta ei ollut arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa palvelun myyntiä, kunnan ei ollut suoritettava arvonlisäveroa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajalta perimistään kustannuksista.
Ennakkoratkaisu ajalle 15.9.2004 – 31.12.2005.

Arvonlisäverolaki 1 § ja 6 §
LAINVOIMAINEN