Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2005/3

Antopäivä
26.1.2005
Diaarinumero
2219/80/2004
arvonlisävero, vähennysoikeus, kuntapalautus, yhteishanke

Kaupunki ja merenkulkulaitos toteuttivat satamaan johtavan meriväylän syventämistä koskevan yhteishankkeen. Merenkulkulaitos veloitti kaupungilta kaupungin vastuualueella tapahtuneiden töiden osuuden yhteishankkeen kuluista. Kaupungilla oli oikeus vähentää merenkulkulaitokselta ostamastaan palvelusta suoritettava arvonlisävero lain 102 §:n mukaisesti, kun hankinta tapahtui kaupungin verollista satamatoimintaa varten.

Kaupungin ja Tiehallinnon kesken toteutettavassa tiehankkeessa Tiehallinto veloitti kaupungilta kaupungin vastuualueella tapahtuneiden töiden osuuden kustannuksista. Kaupungilla oli oikeus saada lain 130 §:n mukainen palautus Tiehallinnolta ostamastaan palvelusta suoritettavasta arvonlisäverosta.
Ennakkoratkaisu ajalle 26.1.2005-31.12.2006.

Arvonlisäverolaki 6 § 1 mom, 19 §, 29 § 1 mom 6 kohta, 102 § ja 130 §

Lainvoimainen

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2005