Avainsanat:

KVL:2002/78

Antopäivä
30.10.2002
Diaarinumero
1460/80/2002
arvonlisävero, ryhmärekisteröinti, kustannustenjako

Ruotsalaisen yhtiön Helsingin sivuliike kuului Suomessa Y Oy:n edustamaan verovelvollisuusryhmään. Ruotsalaisella yhtiöllä oli sivuliike myös Tanskassa, joka kuului Tanskassa verovelvollisuusryhmään. Ruotsalainen yhtiö kuului itse verovelvollisuusryhmään Ruotsissa.

Ruotsalaisen yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tavanomaiset atk-palvelut tuotettiin Ruotsissa. Ruotsalainen yhtiö aikoi veloittaa Helsingin sivuliikkeeltä tämän ja Y Oy:n osuuden atk-osaston kuluista. Konsernin back office support –palvelut tuotettiin Tanskassa. Tanskan sivuliike aikoi veloittaa tulevaisuudessa back office support -palveluista Helsingin sivuliikettä tämän ja Y Oy:n kuluista. Helsingin sivuliike puolestaan veloitti Y Oy:n osuuden atk-palveluista osana yhtiöiden keskinäistä palveluveloitusta.

Pääkonttorin ja sen sivuliikkeen väliset veloitukset ovat verottomia: saman oikeudellisen yksikön sisäiset tapahtumat eivät ole vastikkeellisia palvelun suorituksia eli palvelun myyntiä siten kuin arvonlisäverolain 18 §:ssä tarkoitetaan. Veloitukset säilyvät verottomina, vaikka pääliike ja sen sivuliike sijaitsevatkin eri jäsenvaltioissa ja vaikka sivuliike toiseen jäsenvaltioon rekisteröityessään saa oman, yksilöllisen ja pääliikkeestä eroavan arvonlisäverotunnuksen.

Tämä yhtiöoikeudellinen asema säilyy, vaikka pääliike ja sen toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva sivuliike kuuluisivatkin kumpikin rekisteröitymisvaltiossaan verovelvollisuusryhmään. Myöskään Euroopan yhteisön kuudennen arvonlisäverodirektiivin ei voida katsoa olevan esteenä tällaiselle tulkinnalle, koska kumpikin on tahoillaan rekisteröitynyt vain yhdessä maassa toimivaan verovelvollisuusryhmään eli ”maan alueelle”.

Tämän vuoksi Y Oy:n edustaman verovelvollisuusryhmän ei ollut suoritettava arvonlisäveroa, kun verovelvollisuusryhmän jäsen maksoi atk-palveluista ja back office support –palveluista korvausta pääliikkeelle Ruotsiin ja Tanskan sivuliikkeelle Tanskaan.
Ennakkoratkaisu ajalle 30.10.2002 – 31.12.2003. Äänestys 4-3.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § (940/1999), 9 § (1486/1994)ja 13a § (377/1994)
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhdenmukainen arvonlisävero- järjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste
EI MUUTOSTA KHO 23.12.04 T 3365 VUOSIK.