KVL:2005/20

Antopäivä
23.3.2005
Diaarinumero
253/80/2005
henkilökohtaisen tulon verotus, osinkona saadun osakkeen hankintameno

X Oyj jakoi osinkoa in natura Y Oy:n osakkeina. Saadun osingon määräksi osakkaana olevan A:n verotuksessa katsottiin hänen saamiensa Y Oy:n osakkeiden käypä arvo sillä hetkellä, jolloin osinko oli nostettavissa. Jos A luovutti osinkona saamansa Y Oy:n osakkeet, niiden hankintamenona hänen verotuksessaan pidettiin edellä tarkoitettua arvoa. Sillä seikalla, että vain osa saadun osingon määrästä luettiin TVL 33a §:n nojalla A:n veronalaiseksi tuloksi, ei ollut vaikutusta osinkoina saatujen osakkeiden hankintamenon määrään.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2005.

Tuloverolaki 33a § (716/04) ja 46 § 1 mom

Ei muutosta KHO 28.10.05 T 2765