KVL:2004/60

Antopäivä
15.9.2004
Diaarinumero
1434/80/2004
henkilökohtaisen tulon verotus, pääoman palautus osakeyhtiöstä, hankintamenona vähennettävä määrä

X Oy aikoi alentaa sidottua omaa pääomaansa alentamalla osakkeiden nimellisarvoa sekä pienentämällä ylikurssirahastoa. Alennettava määrä palautettiin osakkaille osakeomistuksen suhteessa. Yhtiön osakas A sai TVL 29 §:n ja 32 §:n säännökset huomioon ottaen osakkeiden luovutushintaan verrattavan veronalaisen pääomatulon. Kyseisestä pääomatulosta A:lla oli TVL 29 §:n ja 46 §:n säännökset huomioon ottaen oikeus vähentää osakkeiden hankintameno palautusta vastaavalta määrältä. Osakkeiden hankintamenosta vähennettiin sama euromäärä kuin mikä A:lle yhtiön pääomasta palautettiin.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2004. Äänestys 7-2.

Tuloverolaki 29 §, 32 § ja 46 §
EI MUUTOSTA KHO 11.4.05 T 814