KVL:2005/22

Antopäivä
13.4.2005
Diaarinumero
3236/80/2002
sijoitusrahasto, läpikulkuyksikkö, kansainvälisen verosopimuksen soveltaminen

A Oy suunnitteli sijoittavansa luxemburgilaiseen FCP –tyyppiseen sijoitusrahastoon. Luxemburgin lainsäädännön mukaan FCP-sijoitusrahasto ei ollut itsenäinen oikeushenkilö vaan yhtiöittämätön, sijoittamistarkoitusta varten perustettu varojen yhteisomistajuus. Rahasto harjoitti sijoitustoimintaa lukuisissa eri maissa, mm. Yhdysvalloissa. Sijoitustoiminta tuotti mm. osinko- ja korkotuloja.

Korkeimman hallinto-oikeuden 22.12.2004 antaman päätöksen taltionumero 3359 mukaan rahastoa käsiteltiin Suomessa toimitettavassa verotuksessa läpikulkuyksikkönä ja Suomessa yleisesti verovelvollisen henkilön rahaston kautta Yhdysvalloista saamaan osinko- ja korkotuloon sovellettiin Suomen ja Yhdysvaltain välistä verosopimusta.

A Oy:n rahaston kautta saamia osinko- ja korkotuloja käsiteltiin Suomessa toimitettavassa verotuksessa tulon alkuperäiseltä lähteeltä saatuina osinko- ja korkotuloina. A Oy:n asuinvaltio Suomi poisti Suomen ja Yhdysvaltain välisen verosopimuksen perusteella kaksinkertaisen verotuksen Yhdysvalloista saadun osinkotulon osalta. Kyseisen verosopimuksen mukaan korosta verotetaan vain koron saavan henkilön asuinvaltiossa. Yhdysvalloissa mahdollisesti suoritettua veroa ei voitu verosopimuksen määräys huomioon ottaen vähentää Suomen verosta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 2 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artikla 2.kappale, 11 artikla 1. kappale, 23 artikla 1. kappale a)1) kohta

Lainvoimainen