KVL:2003/41

Antopäivä
21.5.2003
Diaarinumero
752/80/2003
emoyhtiön sulautuminen tytäryhtiöön, vastaanottavan yhtiön tappiot, vastaanottavan yhtiön veroylijäämät

A Oy sulautui täysin omistamaansa tytäryhtiöön B Oy:öön. B Oy mitätöi fuusiossa sen haltuun joutuneet omat osakkeet ja antoi fuusiovastikkeena A Oy:n emoyhtiölle liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita. Näissä olosuhteissa yli puolet B Oy:n osakkeista vaihtoi omistajaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. B Oy:n verotuksessa katsottiin tapahtuvan YHL 8 §:n 3 momentissa ja TVL 122 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistajanvaihdos. Fuusio johti vastaanottavan yhtiön omien veroylijäämien ja tappioiden menettämiseen.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Laki yhtiöveron hyvityksestä 8 § 3 mom
Tuloverolaki 122 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 8.6.2004 T 1364 VUOSIK.