KVL:2003/16

Antopäivä
5.3.2003
Diaarinumero
3153/80/2002
sicav-rahastojen sulautuminen, sulautuvan rahaston suomalainen osuudenomistaja

Suomalainen henkilö A ja yhtiö B Oy olivat osuudenomistajia sulautuvassa Luxemburgiin rekisteröidyssä Sicav-rahastossa. Sicav-rahasto on vaihtuvapääomainen Luxemburgin lain mukainen sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö. Rahasto ei maksa yhteisöveroa Luxemburgin lain mukaan. Sicav-rahastojen sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuva Sicav-rahasto purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle vastaanottavalle Sicav-rahastolle. Sulautuvan Sicav-rahaston osuudenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osuuksien mukaisessa suhteessa vastaanottavan Sicav-rahaston liikkeeseen laskemia rahasto- osuuksia. Näissä oloissa sulautuvan rahaston osuudenomistajan verotuksessa katsottiin voitavan soveltaa EVL 52 b §:n 4 momentin säännöksestä ilmenevää periaatetta. Sulautuvan Sicav-rahaston osuuksien vaihtamista vastaanottavan Sicav-rahaston osuuksiin ei täten pidetty osuuksien luovutuksena, joka realisoisi luovutusvoiton tai –tappion A:n ja B Oy:n verotuksessa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § ja 52 b § 4 mom
EI MUUTOSTA KHO 22.12.04 T 3346 VUOSIK.