KVL:2007/18

Antopäivä
25.4.2007
Diaarinumero
435/80/2007
koronvaihtosopimus, purkukorvaus, kertakulu

A Oy:n rahoitusjärjestelyyn liittynyt korkoriski oli suojattu rahoituslaitos B:n kanssa solmitulla koronvaihtosopimuksella. A Oy:n rahoituksen uudelleen järjestelyn yhteydessä koronvaihtosopimus purettiin A Oy:n vaatimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän vuoksi A Oy joutui suorittamaan B:lle koronvaihtosopimuksen mukaisen purkukorvauksen. Kun koronvaihtosopimukseen liittyneitä velkoja ei enää rahoituksen uudelleen järjestelyn jälkeen ollut, A Oy sai vähentää koronvaihtosopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuneen kulun sinä verovuonna, jonka aikana purkukorvauksen suorittamisvelvollisuus oli syntynyt.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2007.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 22 § 1 mom
LAINVOIMAINEN