KVL:2005/93

Antopäivä
7.12.2005
Diaarinumero
1411/80/2005
elinkeinotoiminnan käsite, palkan käsite, toimitusjohtajan palkkio, hallituksen jäsenen palkkio

Yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden yleisjohto, taloushallinto ja rahoitusjohto, henkilöstöhallinto sekä markkinointi aiottiin keskittää erillisen management-yhtiön hoidettavaksi. Tämän X Oy:n toimintaa pidettiin elinkeinotoimintana.

X Oy:n tarjoamiin palveluihin kuuluisivat mm. yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät sekä yhtiöiden hallitusten jäsenyys. Hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio ja toimitusjohtajan palkkio ovat henkilökohtaisista työsuorituksista maksettuja korvauksia, joita ennakkoperintälain 13 §:n mukaan pidetään palkkana. Kun otettiin myös huomioon, että kysymys ei ollut tilapäisestä järjestelystä, oli korvauksia toimitusjohtajuudesta ja hallituksen jäsenyydestä pidettävä näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden palkkana eikä X Oy:n elinkeinotulona.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §
Ennakkoperintälaki 13 § 1 mom
LAINVOIMAINEN