KVL:2005/2

Antopäivä
19.1.2005
Diaarinumero
1917/80/2004
varallisuusverotus, osakkeen verotusarvo, ruotsalaisen yhtiön osake, syrjintäkielto

Suomessa yleisesti verovelvollinen A omisti ruotsalaisen liiketoimintaa harjoittavan X AB:n osakkeita. Hänen omistamansa osakkeet vastasivat 27 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta. Varallisuusverolain 27 § koskee sanamuotonsa mukaan kotimaisen osakeyhtiön osakkeiden verotusarvon ja matemaattisen arvon laskemista. Kun otettiin huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta koskeva 43 artikla sekä pääomien vapaata liikkuvuutta koskeva 56 artikla, katsottiin varallisuusverolain 27 §:ssä säädettyjen verotusarvon laskemista koskevien periaatteiden soveltuvan myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa kotipaikan omaavien, vastaavien yhtiöiden osakkeisiin. A:n varallisuusverotuksessa tuli hänen omistamiensa ruotsalaisen osakeyhtiön osakkeiden verotusarvo laskea varallisuusverolain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Euroopan yhteisön perustamissopimus 43 artikla ja 56 artikla
Varallisuusverolaki 2 § 1 mom 1 kohta, 11 § ja 27 § 1-6 mom.
EI MUUTOSTA KHO 9.6.06 T 1503 VUOSIK.