Avainsanat:

KVL:2006/35

Antopäivä
10.5.2006
Diaarinumero
437/80/2006
arvonlisävero, veron vähennysoikeus, liiketoimintasiirto, tavaran ottaminen vähennykseen oikeuttavaan käyttöön


Yhtiö vastaanotti arvonlisäverolain 19 a §:ssä tarkoitetulla liikkeen osan luovutuksella koneita ja laitteita, joiden osalta luovuttaja ei ollut aikoinaan vähentänyt niiden hankintahintaan sisältynyttä arvonlisäveroa. Yhtiön tarkoituksena oli käyttää koneita ja laitteita verollisessa vuokraustoiminnassaan. Yhtiöllä oli lain 112 §:n perusteella oikeus vähentää koneiden ja laitteiden siirtohintaan sisältyneet arvonlisäverot. Arvonalennusta vastaavaa veroa ei kuitenkaan saanut vähentää.
Ennakkoratkaisu ajalle 10.5.2006 – 31.12.2007.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 19 a § ja 112 § Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 5 artiklan 8 alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-497/01 (Zita Modes Sarl)
LAINVOIMAINEN